Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI COOKIES

 1. Introducere

Cabinet Individual de Pșihologie Radu Nicoleta, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sector 5, Bd. regina Elisabeta nr 63, sc. B, et. 6, apt 26, avînd cod de identificare fiscala 39663700, denumita in continuare „Cabinetul”) este operator al datelor personale transmise prin intermediul acestui șite. Șite-ul este găzduit de Bell Creative Studio SRL pe web-serverul shared Șimplenet Hosting SRL

Precizam ca nu vom solicita ori primi informații, de orice natura, de la copiii sub 16 ani.

Cabinetul se angajează sa respecte confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dvs. ca fiind confidențiale și vom prelucra numai informațiile permise de legislația aplicabila. Aceasta nota de confidențialitate descrie politicile și practicile Cabinetului privind colectarea și utilizarea datelor dvs. personale și vă stabilește drepturile de confidențialitate.

Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanenta și, prin urmare, vom actualiza din cînd în cînd aceasta notificare de confidențialitate pe măsura ce vom întreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidențialitate. În ceea ce privește prelucrarea datelor bazate pe conșimțământ (după cum este descris mai jos), va vom notifica orice modificare și vom solicita consimțământul dvs. suplimentar.

 1. Contextul legislativ

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare denumit „GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de șiguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea șite-ului nostru in acord cu prevederile GDPR.

Pentru mai multe detalii privind conținutul acestei norme juridice, va rugam sa accesați următorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 1. Cum colectam și folosim (procesam) informațiile dvs. personale

3.1 Informații personale pe care ni le oferiți:

Putem colecta, stoca și utiliza următoarele tipuri de date personale:

 • informații despre computerul dvs. și despre vizitele și utilizarea acestui șite web (inclusiv adresa dvs. IP, locația geografica, tipul și verșiunea browserului, șistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagina și căile de navigare ale șite-ului);
  informațiile pe care ni le furnizați atunci când utilizați Formularul de contact (inclusiv informațiile dvs. de contact);
  · informațiile pe care ni le furnizați in scopul de a va abona la notificările prin e-mail și / sau buletine de știri (inclusiv numele și adresa dvs. de e-mail);
  · informațiile pe care ni le furnizați atunci când utilizați serviciile sau informațiile care sunt generate in timpul utilizării acestor servicii (inclusiv calendarul, frecventa și modelul utilizării serviciilor);
  · informațiile pe care ni le furnizați atunci când ne contactați prin intermediul „Cere oferta personalizata”;
  · informațiile conținute in sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți sau trimiteți prin acest șite (inclusiv corespondenta cu noi, conținutul comunicării și datele asociate cu comunicarea);
  orice alte date personale pe care ați ales sa ni le trimiteți.

 

3.2 Ce se întâmplă dacă nu ne dați datele dvs.

Vă puteți bucura de acest șite fără a ne furniza datele dvs. personale sau consimțământul dvs. Unele informații personale sunt necesare pentru ca șite-ul nostru să vă poată furniza serviciile pe care le-ați achiziționat sau le-ați solicitat și să vă autentificați, astfel încât sa știm ca sunteți dvs. și nu altcineva. Puteți gestiona datele comunicate de dvs. și va puteți retrage oricând acordul pentru comunicarea de marketing (publicitate).
Rețineți ca, dacă nu ne dați datele dvs., cel mai probabil nu vom putea comunica cu dvs. și să vă furnizam serviciile descrise mai jos.

 

 

 

3.3 Scopurile utilizării datelor dvs. cu caracter personal

Datele personale transmise prin intermediul acestui șite și datele personale pe care le-am colectat de la dvs. sau de la terți sau din surse publice vor fi utilizate in scopurile specificate in aceasta Politica de confidențialitate. În funcție de relațiile pe care le avem sau dorim sa le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale in următoarele scopuri pe baza temeiurilor juridice prezentate mai jos:

 1. Comunicări, bazate pe interesul legitim al Cabinetului potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR: dacă ne-ați contactat prin intermediul acestui șite sau in alt mod, va putem procesa numele, datele de contact, numărul de telefon, locația și alte informații pe care ni le-ați furnizat pentru a va putea răspunde la întrebări, pentru a organiza întâlnirea, convorbirea telefonica sau alte comunicări;
 2. Executarea contractului, potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR: prin achiziționarea de produse din oferta Cabinetului, dacă solicitați să deveniți parte la un contract. În acest caz, datele dvs. personale, cum ar fi numele complet, datele de contact, adresa, datele cărții de identitate, detaliile de plata (dacă plătiți) vor fi prelucrate de către Societate in vederea transmiterii și personalizării ofertei, încheierii antecontractului și contractului de vînzare-cumpărare și, in general, pentru orice acțiuni sau formalității necesare in vederea transmiterii dreptului de proprietate imobiliara;

iii. Marketing și relații publice, pe baza consimțământului dvs. potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR: dacă sunteți vizitator al șite-ului nostru, putem procesa prin cookie-uri și semnalizatoare web adresa dvs. IP, locația geografica, tipul și verșiunea browserului, șistemul de operare, sursa de referință, durata vizitei, fișierele log, interacțiunile cu șite-ul nostru web și cu campaniile noastre online, datele colectate automat despre dvs. sau dispozitivul dvs. in conformitate cu aceasta Politica de confidențialitate, informațiile pe care le-ați furnizat prin intermediul formularului de șite pentru a efectua cercetări de marketing și pentru a analiza caracteristicile vizitatorilor acestui șite, pentru a evalua impactul comunicării noastre de marketing și pentru a o adapta la tendințele detectate, pentru a planifica viitoarele noastre activități de marketing, pentru a pregăti analiza noastră de bușiness, pentru a personaliza serviciile și comunicările pentru dvs., pentru a orienta publicitatea sau pentru a oferi marketing direct a acelorași sau a unor produse și servicii șimilare. De asemenea, dacă sunteți abonatul nostru la newsletter, puteți primi materialele noastre de marketing, va putem procesa datele personale pe care ni le-ați furnizat pentru a distribui materiale promoționale, putem face anunțuri despre adăugiri și modificări privind serviciile noastre, putem personaliza acest șite și comunicarea noastră de marketing pentru dvs., va putem trimite notificări prin e-mail (de exemplu despre ofertele noastre), putem trimite buletine de știri și revistele noastre de e-mail (ne puteți informa in orice moment dacă nu mai sunteți interesat de aceste materiale) sau va putem trimite comunicări de marketing referitoare la activitatea noastră despre care credem ca ar putea fi de interes pentru dvs.

 1. Securitate, bazata pe interesul legitim al Cabinetului potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR: dacă sunteți vizitator al acestui șite, putem prelucra datele personale pe care le-ați încărcat, datele colectate automat despre dvs. sau despre dispozitivul dvs., in conformitate cu aceasta notificare de confidențialitate (de exemplu prin cookie-uri, semnalizatoare web) pentru a păstra acest șite securizat împotriva fraudei, pentru protejarea drepturilor și intereselor Cabinetului și ale terților și pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Menționăm ca aceste informații pot fi dezvăluite in scopul investigării sau urmăririi penale.
 2. Dezvăluirea și transferul datelor cu caracter personal

Informațiile pe care le colectam de la dvs. vor fi prelucrate in Spațiul Economic European și in afara Spațiului Economic European, in funcție de scopul prelucrării. Cabinetul se străduiește sa aplice garanții adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale in timpul transferului și pentru a le utiliza numai in conformitate cu relația dvs. cu Cabinetul și cu practicile descrise in aceasta Politica de confidențialitate. Cabinetul minimizează riscul pentru drepturile și libertățile dvs., prin faptul ca nu colectează sau stochează informații sensibile despre dvs.

În măsura permisa de legile aplicabile în materie de protecție a datelor, putem divulga datele dvs. personale unor auditori, agenții, autorități de supraveghere sau alți furnizori de servicii externe pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale precum:

 • către persoanele noastre împuternicite, in principal prestatori de servicii sau colaboratori ai Cabinetului, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal in scopurile premise prin prezenta, in numele nostru și doar in conformitate cu instrucțiunile noastre. Cabinetul va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că persoanele împuternicite folosesc masuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  către asociații Cabinetului, în cadrul cerințelor noastre de raportare a partenerilor contractuali, care se supune acelorași obligații prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 cu privire la aplicarea masurilor corespunzătoare de protecție pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
  · în măsura in care suntem obligați sa facem acest lucru prin lege;
  · în legătura cu orice procedura judiciara in desfășurare sau potențială;
  · pentru a stabili, exercita sau apară drepturile legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane in scopul prevenirii fraudei).

Vom indica in mod clar pentru dvs. fiecare destinatar de date dacă este bine cunoscut in momentul inițierii procesării.

 1. Drepturile dvs.

GDPR oferă anumite drepturi persoanelor vizate. Aveți dreptul de a accesa și de a rectifica (corecta) înregistrarea datelor dvs. personale prelucrate de noi dacă acestea sunt inexacte. Ne puteți solicita sa ștergem aceste date sau să încetăm prelucrarea acestora, sub rezerva anumitor excepții. De asemenea, ne puteți solicita încetarea utilizării datelor dvs. in scopuri de marketing direct. Aveți dreptul sa depuneți o plângere la autoritatea de protecție a datelor dacă aveți îngrijorări cu privire la modul in care va prelucram datele dvs. personale. Cînd este fezabil din punct de vedere tehnic, vom putea – la cererea dvs.- să vă furnizam datele personale sau sa le transmitem direct unui alt operator. Dacă accesul nu poate fi furnizat într-un interval de timp rezonabil, va vom furniza o data la care informațiile vor fi transmise. Puteți solicita, de asemenea, informații suplimentare despre: scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, care a fost sursa informațiilor și cat timp vor fi stocate. Dacă doriți sa executați oricare dintre aceste drepturi, va rugam sa ne contactați la adresa de e-mail office@zantiexclusive.com, oricând.

AVERTIZARE! Vă rugăm să vă exersați cu înțelepciune drepturile și să rețineți ca abuzul de drepturi va poate atrage răspunderea.
Datele de contact ale autorității naționale de protecție a datelor cu caracter personal sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336
Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro
Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602

 

 1. Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale sunt stocate de către Societate pe serverele sale.

Datele cu caracter personal pe care le prelucram bazate pe consimțământul dvs. vor fi păstrate pentru perioada nelimitata de timp (sau pana când consimțământul este revocat), cu excepția cazului in care cerințele legale aplicabile prevăd altfel iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrării.

Dacă nu ne-ați furnizat acordul dvs. pentru prelucrarea datelor sau ați revocat acordul, vom stoca numai date minime despre dvs. (numele complet, datele de contact, referințe și note) pentru statistica și necesitățile de raportare sau in măsura justificata pe baza pe un alt temei juridic, cum ar fi interesul nostru legitim.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom păstra informații și documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:

în măsura în care suntem obligați sa facem acest lucru prin lege;
· în cazul în care informațiile / documentele sunt relevante pentru orice procedura judiciara în curs sau potențială; și
· pentru a stabili, exercita sau apară drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane in scopul prevenirii fraudei).

 

 1. Securitatea datelor personale

Pentru a va proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le transmiteți prin utilizarea acestui șite web, vom menține garanții fizice, tehnice și administrative.

Actualizam și testam tehnologia noastră de securitate in mod continuu. Restricționam accesul la datele dvs. personale doar acelor angajați care trebuie să știe acele informații pentru a vă oferi beneficii sau servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor dvs.

Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere in conformitate cu politica noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. In cazul in care se constata ca scurgerea poate duce la vătămări fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, frauda sau pierdere financiara), va vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului in care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate in deplina cooperare cu autoritatea competenta de supraveghere.

 1. Modificări ale politicii privind confidențialitatea

Este posibil sa actualizam din când in când acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest șite web.

Avînd in vedere ca legile privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările organelor de stat, recomandările autorităților de supraveghere se schimba și se îmbunătățesc din când in când, se așteaptă ca aceasta notificare privind confidențialitatea și condițiile de utilizare sa se schimbe și ea. Ne rezervam dreptul de a modifica in orice moment, din orice motiv și fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe aceasta pagina, astfel încât să fiți conștient de politicile noastre. Dispozițiile conținute in prezentul document înlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate și termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui șite web.

 1. Site-urile terțe părți

Acest șite poate include hyperlinkuri și detalii despre șite-urile web ale unor terțe părți. Nu avem niciun control și nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale unor terțe părți.

 1. Despre cookie-uri

Așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre șite-urile web, acest șite colectează automat anumite informații și le stochează in fișierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografica a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui șite, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți acest șite web și, datorita acestei îmbunătățiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor noștri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest șite, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe șite și pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajuta sa înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

Acest șite utilizează, de asemenea, cookie-uri. Pentru mai multe detalii privind cookie-urile, va rugam sa accesati https://www.magnificacollection.ro/politica-cookieuri.html

 

 1. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor in ceea ce privește toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal, iar dvs. puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. si la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul in care noi prelucram datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteți contacta responsabilul cu protecția datelor este: office@zantiexclusive.com

 1. Consimțământul dvs. pentru utilizarea cookie-urilor

Odată ce ați accesat site-ul nostru veți fi întâmpinat de un mesaj prin intermediul căruia vi se va cere consimțământul în acord cu dispozițiile legale aplicabile cu privire la categoriile de cookie-uri pe care veți fi sau nu de acord sa le folosim pe durata vizitei dvs. pe site-ul nostru.

Pana la momentul la care procesul de accept/refuz pentru utilizarea cookie-urilor nu este finalizat niciun cookie nu va fi utilizat de site-ul nostru, cu excepția cookie-urilor in lipsa cărora site-ul nu poate funcționa.

Precizam ca oricând veți avea posibilitatea sa blocați rularea cookie-urilor așa cum veți vedea mai jos, dar si posibilitatea de a șterge informațiile colectate de cookie-uri.

 1. Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale utilizatorului de pe care se accesează acest site (mai multe detalii pe https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie ).

Cookie-ul este instalat prin solicitare emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware si nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din doua părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata, iar tehnic doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Exista doua categorii mari de cookie-uri:

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pînă când utilizatorul părăsește site-ul respectiv sau închide fereastra browserului.

Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard drive-ul unui computer sau echipament pentru o durata configurata de website-ul care l-a plasat. Acest tip de cookie-uri pot fi șterse de utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

 1. Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura intre un web-browser (browser-ul pe care îl folosiți dvs., spre exemplu Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, etc.) si un web-server anume, mai precis serverul care găzduiește site-ul nostru. Daca un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocata și reacționa în consecință. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex. preferințele in materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

 1. Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (cookie-urile de sesiune) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul părăsește website-ul și unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare data când utilizatorul revine pe acel website (cookie-urile persistente). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment.

 1. Cum folosim noi cookie-urile pe acest site

Am clasificat cookie-urile noastre în următoarele categorii, pentru a vă fi mai ușor să înțelegeți de ce avem nevoie de ele:

 1. Strict necesare – acestea sunt utilizate pentru eficientizarea lucrului nostru pe site. Aceste cookie-uri nu colectează informații despre dvs. care ar putea fi folosite pentru publicitate sau pentru a înregistra activitatea dvs. pe internet. Fără aceste cookie-uri, acest site nu va funcționa corect.
 2. Performanța – acestea sunt utilizate pentru a analiza modul în care funcționează site-ul nostru și cum îl putem îmbunătăți, de exemplu, care sunt paginile vizualizate cel mai des sau dacă întâmpinați mesaje de eroare. Acestea nu colectează informații care va pot identifica, toate datele fiind anonime.

Utilizând site-ul nostru vă exprimați acordul privind utilizarea de cookie-uri de “performanță”. Dacă le blocați, nu putem prezice cum va evolua site-ul pentru dvs.

iii.        Funcționalitate – acestea ajuta la îmbunătățirea experienței dvs. Acestea pot înregistra modificările pe care le-ați făcut pe site. Informațiile pe care le colectează pot fi făcute anonime. Acestea se referă strict la site-ul nostru și nu pot urmări alte site-uri pe care le vizitați.

Aveți posibilitatea să blocați sau să permiteți utilizarea acestor cookie-uri, dar blocarea lor poate însemna că nu vom mai putea furniza anumite servicii. Este de asemenea posibil ca blocarea lor să ne împiedice să memorăm că nu ați dorit un anumit serviciu.

 1. Targeting/publicitate – acestea sunt utilizate pentru a face schimb de anumite informații cu terțe părți cu care facem reclama, pentru a ști cum ați ajuns pe site-ul nostru. De asemenea, putem utiliza cookie-uri pentru a identifica părțile site-ului de care sunteți interesat. Utilizam apoi aceste informații pentru a vă arata reclame și pagini care credem că vă pot interesa, pentru a individualiza modul în care comunicăm cu dvs. sau pentru a individualiza conținutul comunicărilor pe care vi le trimitem.

Dacă preferați, puteți opta pentru a renunța la acestea. Individualizarea conținutului înseamnă că acesta include informații care reflectă interesul pe care l-ați arătat fata de conținutul paginilor noastre sau oferte ori promoții care credem că v-ar putea interesa, și pentru a îmbunătăți modul în care răspundem la necesitățile dvs.

 1. Cum puteți opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă ca nu veți mai primi/vedea publicitate online.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau puteți seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu sunteți înregistrat folosind cookie-urile, nu veți putea lasă comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opțiuni” sau in meniul de “preferințe” al browserului dvs.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Safari

Pentru setările cookie-urilor generate de terti, puteți consulta si site-ul:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

Linkuri utile

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam următoarele linkuri:

All About Cookies

Microsoft Cookies guide

IAB Romania pune la dispoziție următorul site pentru a oferi mai multe informații privind confidențialitatea legată de publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/

 1. Securitatea site-ului

Nu putem garanta ca transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. În consecință, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți și înțelegeți ca orice informație pe care o transferați către Societate se face pe propriul dvs. risc. Cu toate acestea, Cabinetul folosește masuri de securitate a șite-ului in conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja șite-ul web, e-mailurile și listele de corespondenta. Aceste masuri includ măsuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmărire destinate sa protejeze datele de folosirea incorecta, accesul neautorizat sau dezvăluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.

Suntem conștienți că pot apărea incidente de utilizare greșita sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiindcă aproape fiecare șite web, serviciu sau utilizator se intercalează. În aceste situații, obiectivele noastre sunt să ne mișcăm repede pentru a izola problema, pentru a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzătoare și pentru a minimiza neplăcerile utilizatorilor noștri. Dacă este necesar, Cabinetul va notifica autoritățile competente despre aceste incidente de utilizare incorecta sau incursiune neautorizata in șite-ul Cabinetului.

 1. Întrebări, nelămuriri, reclamații

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile dvs. personale sau dacă doriți să vă executați drepturile sau aveți nelămuriri sau reclamații, va rugam sa ne contactați prin trimiterea unui e-mail la adresa office@zantiexclusive.com

Dacă doriți să nu folosim informațiile pe care ni le-ați furnizat, vă rugam să ne trimiteți un e-mail către office@zantiexclusive.com cu titlul „Nu utilizați datele mele” și numele dvs.

Pentru a vă actualiza sau a corecta datele dvs. personale, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@zantiexclusive.com

Ultima actualizare 10 Noiembrie 2019