The Legend of 1900 – un film fabulos!
The Legend of 1900 – un film fabulos!
Pentru un om născut pe un vas, crescut de un un grup de bărbați fochiști pe rol de tată universal, rol matern eternul uter al oceanuluinesfîrșit, transferat apoi unui pian și muzicii învățate după urechea interioară, pămîntul e prea mare atunci cînd dă cu ochii de el.
Poate cînta infinitul posibil din clapele pianului, pe care-l stăpînește genial, nu poate însă vedea limita dată de teritoriul terestru, căci n-a trăit decît limita nesfîrșită a mării. Orice din orizontul pășit, călcat, îl înspăimîntă.
Despre limitele teritoriului matern.
“The legend of 1900” – un film fabulos, un exercițiu analitic.
@photocredit: imdb.com

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Terms and Conditions and the Privacy Policy